Skolefilm

Filmspors løsninger - skolefilm

Skolefilm

Vis, hvem I er som skole, med video

En skolevideo kan aldrig blive en erstatning til det fysiske besøg på jeres skole. Men det et godt supplement til at skabe et hurtigt indblik i, hvem I er som skole, jeres værdier, og hvordan I arbejder med læring og trivsel.

Når der er frit skolevalg, kan en skolevideo hjælpe forældre til at træffe det rette skolevalg til deres børn. På den måde skaber I bedre betingelser for et match mellem forældrenes og jeres værdier.

Og når valget er truffet, kan videoen hjælpe til at klæde de nye elever og deres forældre på til skolestart. Hvad kan de forvente. Hvordan er hverdagen hos jer?

Video er en effektiv måde at kommunikere til børn og forældre, fordi det kan formidle bløde fakta som kultur og værdier. Men det skal gøres troværdigt og ikke ved brug af flotte ord og floskler. Vi udfordrer jer på at droppe klicheerne og i stedet vise, hvordan I i konkret arbejder med værdierne i jeres hverdag.

Viden baseret på en undersøgelse

Vi har foretaget fokusgruppeinterviews med forældre, elever og lærere på en folkeskole i Region Hovedstaden og i Midtjylland. Vi spurgte deltagerne, hvad de synes om at kommunikere med video samt, hvad en god skolevideo skal indeholde.

Ulempen er, at det kan blive en salgsannonce. Fordelen er, at det visuelle kan give én et indtryk af skolen i stedet for, at man læser en masse fine ord på hjemmesiden – at man får sat ansigter på. Det er nok det næstbedste efter informationsmødet.

(Forælder til barn i opstartsklassen til 0. klasse)

Nogle gange kan en video hjælpe til at fjerne fordomme. En skoles omdømme skabes ofte fra mund til mund. Måske har man selv gået på skolen som barn og har negative associationer. Og så ser man en video fra skolen, der får en til at tænke: “Wow, det er godt nok noget helt andet i dag!”

(Bestyrelsesmedlem fra folkeskole)

Undersøgelsen viste, at video med fordel kan være et supplement til skolens hjemmeside. Det er ikke i en video, man fx skal finde skolens kontaktoplysninger og mødetider i SFO’en. Derimod er videoens styrke at skabe nærvær, fordi man kan vise konkrete eksempler fra dagligdagen. Det skaber troværdighed, hvilket er vigtigt, når man skal formidle kultur og værdier. Værdierne må aldrig bare fremstå som fine ord og floskler. Derudover er det vigtigt, at man ikke skaber et glansbillede af skolen, men italesætter problemerne, og hvordan man arbejder med dem.

Jeg synes, det er troværdigt, når børnene taler. De vil have en mere ærlig mening. Det konkrete fra hverdagen er godt, hvordan fungerer en klasse? Eventuelt vil det hjælpe på troværdigheden generelt, hvis man italesætter det negative og konflikter, og hvordan man takler det.

(Bestyrelsesmedlem fra folkeskole)

Man skal forklare de dårlige ting, ellers forventer man kun de gode ting, og så bliver man overrasket, når man starter, og tænker: “Det kan ikke være rigtigt. Sådan var det jo ikke i videoen”

(Elev i 4. klasse)

Det fungerer godt for mig med øjebliksbilleder og situationer fra undervisningen – eller en tur. Situationer, hvor man ser den måde, de arbejder på. Ser, at det faktisk er noget, de lægger vægt på, det med trivsel og tryghed.

(Forælder til barn i opstartsklassen til 0. klasse)

Jeg sidder og tænker på WAAAAY back. Der skulle vi på den skole, jeg arbejdede på, lave en film, hvor formålet var at “sælge” skolerne i vores kommune. De filmede 13 dage 24/7. Man var ved at blive sindssyg. Vi så den film, der blev klippet sammen. Jeg blev helt rørt. Man kunne se, hvordan der blev arbejdet med elever, der var udfordret. Jeg syntes, det var rigtig godt. Så blev den vist i forvaltningen, og så blev den skrinlagt. De kunne så klippe en ny film. De havde tænkt; “Vi skal ikke vise, hvordan vi bøvler med de børn”. Det blev en meget flot film. Men det var IKKE vores hverdag.

(Lærer)

Vi spurgte eleverne i 4. klasse, hvem de gerne vil møde i en skolevideo, fx lærere, elever, skolelederen og elevernes forældre.

Allesammen. Skolelederen, fordi det der dem, der bestemmer det hele. Lærerne, fordi de kan fortælle om klasserne. Eleverne, de skal sige, om de har det godt i klassen, og hvad der sker i frikvartererne. Forældrene, de fortæller, om deres børn har det godt.

(Elev i 4. klasse)

Det kan vi tilbyde

Vi kan producere en video, som præsenterer jeres skole – og samtidigt imødekommer de behov til en skolevideo, vi har identificeret hos deltagerne i vores undersøgelse?

Nysgerrig?

Giv os et kald eller send os en mail, så tager vi en uforpligtende dialog om video til jeres skole.

4242 8476

info@filmspor.dk

Eksempler på skolefilm

Søndermarkskolen
Velkomstfilm til nye elever

Skolen på La Cours Vej
Velkomstfilm til nye elever