Er video en genvej til succes for en iværksætter?

Er video en genvej til succes for en iværksætter?

Case-study af Morten Lindegren og Anne-Mette Vinter i samarbejde med Helsingør Kommune og Equi-Physiq

Artikel af Anne-Mette Vinter

Er video en genvej til succes for en iværksætter

Teorien lover guld og grønne skove …

Video skaber kendskab, relation og tillid. Og video formidler dit budskab hurtigt og effektivt i en tid, hvor der er kæmpe konkurrence om din målgruppes opmærksomhed.

… Men hvordan ser det ud i praksis?

Kan man undersøge, om en video kan have en positiv effekt for en virksomhed, fx i form af større kendskab og flere kunder?

Særligt for iværksættere er spørgsmålet essentielt. De er nye og ukendte spillere på markedet og har typisk et tarveligt marketingbudget til rådighed. Så for iværksætteren er det vigtigt at vide, om video virkeligt er så effektfuld, som de mange teorier postulerer.

Gå direkte til opsummering

Hvad siger praksis? Det ville vi undersøge

Video bør ikke bare handle om at være med på trenden og se godt ud. Det skal skabe værdi – også på bundlinjen. Derfor tøvede vi ikke et øjeblik, da iværksætterkonsulent, Susanne Krogh Petersen, som er tilknyttet Helsingør Kommune, spurgte, om vi ville lave et case study i samarbejde med en af byens lokale iværksættere. Formålet var at undersøge, hvilken effekt en video kan have for en iværksætter. Vi skulle producere videomaterialet og sammen med iværksætteren indsamle data, der kan sige noget om effekten.

Vi blev sat i forbindelse med Marta Kulikowska fra Helsingør. Hun har i januar 2018 startet virksomheden Equi-Physiq hestefysioterapi. Marta har en kandidat i Animal Science og yderligere en uddannelse som hestefysioterapeut, og hun behandler og genoptræner heste. Sammen kom vi frem til 2 mål, som Marta ønskede at opnå med videoen, og som det samtidigt var realistisk for os at måle på.

De to mål lød:

 • Mål 1: Jeg ønsker, at flere får kendskab til min virksomhed
 • Mål 2: Jeg ønsker flere kundehenvendelser

Martas primære markedføringsplatforme er hendes website og Facebookside. Så det var disse platforme, vi havde fokus på.

Sådan greb vi undersøgelsen an

Videoerne

Vi producerede materiale til en 4 minutters video, hvor Marta præsenterer sin virksomhed, sine services og kompetencer samt forklarer, hvordan hun kan hjælpe heste. Videoen indeholdt også et interview med en af Martas kunder, der fortalte, hvordan Marta havde hjulpet hendes hest.

Videoen blev placeret på forsiden af Equi-Physiq hestefysioterapis hjemmeside. Ud fra vores materiale klippede vi en kort udgave, som var skåret ned til 1 minut. Både den lange og den korte video er publiceret på Facebook. Derudover havde Marta i perioden selv lavet en lille video til Facebook med sin smartphone. Denne video er også indgået i vores undersøgelse, så vi både kan se, hvordan en professionel og en ‘hjemmelavet’ video kan performe. De tre videoer er følgende:

Professionelle videoer

Præsentationsvideo – lang version

Præsentationsvideo – kort version

Hjemmelavet video med smartphone

Marta præsenterer en konkurrence på Facebook (1 minut)

Undersøgelsesperioden

Undersøgelsen forløb fra 1. august til 1. december 2018. Den første video blev publiceret den 1. oktober. Vi har således haft mulighed for at sammenligne de to perioder; perioden 2 måneder før publiceringen og perioden 2 måneder efter publiceringen.

Martas mål med videoerne

Mål 1: Jeg ønsker, at flere får kendskab til min virksomhed

For at måle effekten af videoerne, målte vi på aktiviteten på Equi-Physiqs Facebookside og webside – 2 måneder før og 2 måneder efter lanceringen af den første video.

Aktivitet på Martas Facebookside (Facebook-Equi-Physiq)

Vi sammenlignede, hvordan videoopslag på Facebook performede, i forhold til andre opslag.

Opslag på Facebook i undersøgelsesperioden

I perioden 1. august til 1. december blev der posted 24 opslag på Equi-Physiqs Facebookside, fordelt på:

 • Andre opslag: Opslag med tekst og / eller billede samt deling af links (21 opslag)
 • Videoopslag (3 opslag)

Fordelingen i perioden ses i model 1

Er video en genvej til succes for en iværksætter, Filmspor

Model 1: Video udgjorde 12,5 % af opslag i undersøgelsesperioden. 87,5 % var andre opslag som tekst og / eller billede eller deling af links.

Handlinger på Facebook er likes, kommentarer, klik på link eller deling af opslaget. Handlinger kan vise om brugerne faktisk interesserer sig for indholdet. Derfor er det vigtigt at kigge på statistikken for handlinger, når man skal vurdere et opslags performance.

Videoopslag udgjorde som nævnt 12,5 % af alle opslag i undersøgelsesperioden, men genererede 64,1 % af handlingerne (se model 2).

Er video en genvej til succes for en iværksætter, Filmspor

Model 2: Video udgjorde 12,5 % af alle opslag, men genererede 64,1 % handlingerne.

Et gennemsnitlig videoopslag resulterede i 422 handlinger mod 34 for et normalt opslag. I runde tal performede videoopslaget altså 12,5 gange bedre end andre typer opslag målt på faktisk at få brugeren til at gøre noget.

Opsummering på videoernes performance på Martas Facebookside

Resultatet i undersøgelsen var, at video genererede 12,5 gange flere handlinger end andre typer af opslag. I denne sammenhæng er det relevant at nævne, at det ikke kun var de professionelt producerede videoer, der genererede mange handlinger. De to professionelle videoer (den korte og lange version) performede næsten ens. Den ‘hjemmelavede’ video, Marta selv havde lavet, performede halvt så godt de professionelle videoer. Stadigt væsentligt bedre end de andre typer af opslag. Således genererede den 6 gange flere handlinger end andre opslag. De professionelle videoer performede hele 15 gange bedre end et andre opslag.

Aktivitet på Martas webside (www.equi-physiq.com)

Den første præsentationsvideo blev publiceret den 1. oktober, og den korte version blev publiceret den 16. oktober. Som det ses i graf 1 (markeret med røde cirkler) kunne vi konstatere et peak i antal besøgende i dagene efter Facebook-publiceringen af begge videoer.

Er video en genvej til succes for en iværksætter, FIlmspor

Graf 1: Der ses et peak i antal besøgende på Martas website i forbindelse med publicering af de to præsentationsvideoer.

Særligt interessant bliver det, når vi undersøger de besøgendes adfærd på websitet. På graf 2 kan vi se, at en besøgende gennemsnitlig bruger 45 sekunder på siden, når vi kigger på hele perioden. Men i ugen efter lancering af første video bruger de besøgende over 4,5 minutter. Altså 6 gange så lang tid

Efter lancering af første video ser besøgende 3 gange så mange sider på websitet. I graf 3 kan vi se, at antallet af besøgte sider i gennemsnit er 1,5. Ved lanceringen af første video stiger det til 4,5 sider. Altså 3 gange så mange sider.

Er video en genvej til succes for en iværksætter, Filmspor

Graf 2: Der ses et peak i sessionsvarigheden blandt de besøgende i forbindelse med publiceringen af den første video.

Er video en genvej til succes for en iværksætter, Filmspor

Graf 3: Der ses et peak i antallet af sider de besøgende besøger pr. session, i forbindelse med publiceringen af den første video.

Opsummering: videoernes effekt på brugeradfærden på Equi-Physiqs website

Den første tydelige effekt, vi ser efter publiceringen af første video, er en kraftig stigning i antallet af besøgende på Martas webside. Vi kan derfor slutte, at videoen har vækket en nysgerrighed hos seerne, som har motiveret dem til at få mere viden om Equi-Physiq via hendes website. Brugerne har både investeret mere tid på websitet, og de har besøgt flere sider, når man sammenligner med andre perioder. Så også på dette parameter kan vi påvise, at video har været med til at øge kendskabet til Martas virksomhed.

Mål 1: Samlet set har videoerne skabt øget kendskab til Equi-Physiq hestefysioterapi

Facebook

Vi kan se ud fra undersøgelsen, at videoerne har kunnet indfri Martas første mål, nemlig at flere har fået kendskab til hendes virksomhed. Videoerne har medført stor aktivitet på Facebook. Det er både gældende for de to professionelle videoer og Martas egen hjemmelavede video. Den hjemmelavede video performer halvt så godt som de professionelle. Stadigt væsentligt bedre end andre typer af opslag, hun har lavet i undersøgelsesperioden.

Webside-trafik

Vi kan se, at videoopslag på Facebook har skabt øget trafik til Martas site. Særligt den første 4 minutters version, som giver et noget mere dybdegående indblik i Martas virksomhed. Videoen har ikke alene skabt trafik til hendes site, men også længere sessioner på sitet samt besøg af flere sider.

Mål 2: Jeg ønsker flere kundehenvendelser

For at få indblik i om video kan medføre flere kundehenvendelser, bad vi Marta notere alle de kundehenvendelser (e-mails, henvendelser via Facebook og telefonopkald) hun fik 2 måneder før publiceringen af den første video og 2 måneder efter. Derudover skulle hun notere, om kunden var en eksisterende kunde eller en ny kunde uden for hendes eget netværk.

Som det ses i model 3 havde Marta 12 kundehenvendelser i perioden 2 måneder inden publiceringen af den første præsentationsvideo. I perioden 2 måneder efter publiceringen fik Marta 33 kundehenvendelser. Samlet set over hele undersøgelsesperioden fik Marta således 26,7 % af hendes kundehenvendelser i perioden inden publiceringen og 73,3 % efter publiceringen.

Er video en genvej til succes for en iværksætter

Model 3: Marta fik flere kundehenvendelser efter publicering af præsentationsvideo.

Nye kunder uden for eget netværk, efter publiceringen

Ikke nok med at Marta fik markant flere kundehenvendelser i perioden 2 måneder efter publiceringen. Hun fik også henvendelser fra nye kunder. I perioden 2 måneder før publiceringen af videoen kom 100 % af Martas kundehenvendelser fra hendes eksisterende netværk. I perioden 2 måneder efter publiceringen kom 20 % af henvendelserne uden for hendes eget netværk. Videoerne har øget kendskabet til Equi-Physiq uden for Martas personlige netværk.

Mål 2: Samlet set har videoerne medført flere kundehenvendelser

Ud fra vores undersøgelse ser det ud til, at videoerne har kunnet indfri Martas andet mål, nemlig at opnå flere kundehenvendelser. I løbet af undersøgelsesperioden fra den 1. august til 1. december fik Marta 73,3 % af sine kundehenvendelser de følgende 2 måneder, efter hun havde publiceret præsentationsvideoerne. 26,7 % af henvendelserne fik hun i de to måneder forinden publiceringen.

Martas egen oplevelse af effekten af video

Da undersøgelsesperioden var afsluttet, lavede vi et interview med Marta, hvor vi spurgte hende om hendes egen oplevelse af effekten af videoen. Vi fundet et par citater frem fra interviewet:

The video really explains the best way what I do – instead of only reading about it. If they can see me working on a horse, then suddenly they can have a picture in their heads: ‘Oh, that’s interesting. It seems like it is working. The horse looks relaxed. I might contact her’. (Marta Kulikowska)
I think the video really gave me more customers, and more recognition. I especially reach an audience over my Facebook page. (Marta Kulikowska)

Opsummering på case study

 • Videoopslag performede 12,5 gange bedre end andre opslag (opslag med tekst og / eller billede samt deling af links)
 • Brugerne på Equi-Physiqs website tilbragte i gennemsnit 6 gange længere tid på sitet og besøgte 3 gange så mange sider efter videolanceringerne
 • Videoopslag generede 3 gange flere kundehenvendelser – og for første gang også uden for eget netværk
 • Alle artikler

 • Spred budskabet

  Hæng ud med os

  Følg os, hvis du elsker video. Vi deler ud af tips og tricks og giver dig inspiration, når du skal i gang med dine videoer.

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *